среда, 7 октября 2020 г.

Wizit kartoçkasy 3 dilde | Wizit kartoçkasynyň web sahypasyny üç dilde sargyt ediň

Businesshli telekeçilik guramalary, aýry-aýry kärhanalar we Türkmenistanyň hususy telekeçileri 2020-nji ýylda web sahypasy bolmaly
Islegiňiz boýunça dilleri neşir etmegiň tertibi. Esasy sahypa isleýän diliňizde açyp biler.
Saýtyň ýokarsynda dil panelleri üçin radio düwmelerini barlarys.
Tölegden we hosting paneliňize girmegi üpjün edenimizden soň 3-5 günüň içinde wizit kartoçka açarys (Türkmenistanda Domen ady we Hosting ýok bolsa, nireden almalydygyny we domen hasaba alynmagyna kömek ederis).
Hosting we domen adyny Türkmenistanyň milli domenlerini hasaba almak üçin utgaşdyryş merkeziniň üsti bilen öňünden satyn alyp bilersiňiz. Bu siziň-Name.com.tm ýaly bolar.
Beýleki zonalarda – ru, com, net, org, info, biz-de hasaba alynmaga kömek edýäris.
Hyzmatdaşlarymyz – Hasaba alyjylar – 200-den gowrak domen atlaryny (tematiki, sebit we ş.m.) hödürläp bilerler.
Wizit kartoçkasynda näme bolar?


Wizit kartoçkasy 3 dilde | Wizit kartoçkasynyň web sahypasyny üç dilde sargyt ediň

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Доска Бесплатных Бартерных и коммерческих объявлений Туркменистана
Интернет-проект в Туркменистане
Бесплатные объявления, бартерные операции, каталоги статей и вебсайтов, фотогалереи и многое другое!
www.doskatm.ru

Доска объявлений в Ашхабаде

Доска объявлений в Ашхабаде Управление сайтом в Туркменистане Posted: 02 Aug 2021 10:39 PM PDT Установка системы управ...